bg mobile

Privacy Policy

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của Partners.io là tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể thu thập về bạn, bao gồm trên trang web của chúng tôi, https://www.partners.io và các trang web khác mà chúng tôi sở hữu và vận hành .

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm cả thông tin bạn cố ý và chủ động cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng hoặc tham gia vào bất kỳ dịch vụ và chương trình ưu đãi nào của chúng tôi cũng như mọi thông tin được thiết bị của bạn tự động gửi trong quá trình truy cập các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

dữ liệu nhật ký

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi dữ liệu tiêu chuẩn do trình duyệt web của bạn cung cấp. Dữ liệu này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) của thiết bị, loại và phiên bản trình duyệt của bạn, các trang bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập. lượt truy cập, thời gian dành cho mỗi trang, các chi tiết khác về lượt truy cập của bạn và các chi tiết kỹ thuật xảy ra cùng với bất kỳ lỗi nào bạn có thể gặp phải.

Xin lưu ý rằng mặc dù thông tin này có thể không tự nhận dạng cá nhân, nhưng có thể kết hợp nó với dữ liệu khác để nhận dạng cá nhân từng người.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân có thể bao gồm một hoặc nhiều thông tin sau:

 • Tên
 • E-mail
 • Điện thoại/số di động
Lý do hợp pháp để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy. Trong trường hợp đó, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây trên trang web của chúng tôi:

 • Đăng ký để nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi qua email hoặc các kênh truyền thông xã hội
 • Sử dụng thiết bị di động hoặc trình duyệt web để truy cập nội dung của chúng tôi
 • Liên hệ với chúng tôi qua email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc trên bất kỳ công nghệ tương tự nào
 • Khi bạn đề cập đến chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội

Chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cho các mục đích sau và thông tin cá nhân sẽ không được xử lý thêm theo cách không tương thích với các mục đích này:

 • Để liên lạc và giao tiếp với bạn
 • Để phân tích, nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh, bao gồm vận hành và cải thiện trang web của chúng tôi, các ứng dụng liên quan và các nền tảng truyền thông xã hội liên quan
 • Đối với quảng cáo và tiếp thị, bao gồm gửi cho bạn thông tin quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thông tin về các bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn với thông tin chung hoặc dữ liệu nghiên cứu mà chúng tôi nhận được từ các nguồn đáng tin cậy khác.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Khi chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân và trong khi chúng tôi lưu giữ thông tin này, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó theo các biện pháp được chấp nhận về mặt thương mại để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, nhưng chúng tôi khuyên rằng không có phương thức truyền hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100% và không ai có thể đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp áp dụng cho chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm dữ liệu nào.

Bạn chịu trách nhiệm chọn bất kỳ mật khẩu nào và độ mạnh bảo mật tổng thể của nó, đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của chính bạn trong giới hạn dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần. Khoảng thời gian này có thể phụ thuộc vào mục đích chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, theo chính sách bảo mật này. Nếu thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó bằng cách xóa tất cả các chi tiết nhận dạng bạn.

Tuy nhiên, nếu cần, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hoặc cho mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho:

 • Công ty mẹ, công ty con hoặc đơn vị liên kết của công ty chúng tôi
 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba với mục đích cho phép họ cung cấp dịch vụ của mình, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ CNTT, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, lưu trữ và máy chủ dữ liệu, nhà quảng cáo hoặc nền tảng phân tích
 • Nhân viên, nhà thầu hoặc các tổ chức liên quan của chúng tôi
  Các đại lý hoặc đối tác kinh doanh hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi
 • Nhà tài trợ hoặc người quảng bá của bất kỳ cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc quảng cáo nào mà chúng tôi điều hành
 • Tòa án, trọng tài, cơ quan quản lý và nhân viên thực thi pháp luật, theo yêu cầu của pháp luật, liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý thực tế hoặc tương lai nào, hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi
Chuyển thông tin cá nhân quốc tế

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được lưu trữ và/hoặc xử lý tại nơi chúng tôi hoặc các đối tác, chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi duy trì các cơ sở. Xin lưu ý rằng các địa điểm mà chúng tôi lưu trữ, xử lý hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia nơi bạn cung cấp thông tin ban đầu. Nếu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ở các quốc gia khác: (i) chúng tôi sẽ thực hiện việc chuyển giao đó theo các yêu cầu của luật hiện hành; và (ii) chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân được chuyển giao theo chính sách quyền riêng tư này.

Liên hệ chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết sau:

Clevershot

info@clevershot.co.uk