bg mobile

Kurallar ve Şartlar

Tanımlar

Ortak (Affiliate): Bu Sözleşme uyarınca ortaklık programına iştirakçi olarak kaydolan ve Platform(lar) tarafından kabul edilen gerçek ve/veya tüzel kişi.
Ortaklık (Affiliate) Hesabı: Ortağın performansını izlemek, pazarlama materyallerine erişmek, mali raporlara erişmek ve ödeme ayrıntılarını yapılandırmak amacıyla kullanması için kurulan teknik raporlama ve takip arayüzü.
Affiliate Network: Yayıncılar ve ticari bağlı kuruluş programları arasında aracı görevindeki oluşumdur.
Affiliate Programı: Platform(lar) tarafından işletilen ve bu Sözleşmenin konusunu oluşturan ortaklık programıdır.
Affiliate Sitesi: Ortaklığa ait olan ve Platform(lar)a trafik gönderen bir web sitesidir.
Sözleşme: Ortaklık Programının Hüküm ve Koşullarına uygun olarak Şirket ile Ortak arasında yapılan sözleşme ve ekleridir.
Şirket: Gray Marketing Limited Şirketi.
İçerik: Metin bağlantıları (Alt Ortak bağlantıları dahil), bannerlar ve diğer genel reklam malzemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda Şirket tarafından sağlanan materyaldir.
FTD (ilk para yatırımı): Ortak takip linki/linklerinden Platform(lar)a başarılı bir şekilde kaydolan yeni bir Oyuncu Hesabının ilk parayı yatırması anlamına gelen terimdir.
Genel Kurallar ve Şartlar: Platform veya Platformların genel hüküm ve koşullarıdır.
Master Affiliate: Onaylı bir bağlı kuruluş hesabındaki Ana Ortaklık linkini kullanarak Platform(lar) Affiliate Programı için kendisine bağlı olan farklı alt ortakları ile tarafımızla işbirliğini yürüten özel veya tüzel kişidir.
Net Oyun Geliri: Ödeme işlem ücretleri, bonuslar, sadakat ödülleri, oyun vergileri, oyun tedarikçisi maliyetleri ve ters ibrazlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere maliyetler düşüldükten sonraki Aylık Brüt Oyun Gelirleridir.
Yeni Müşteriler: Henüz bir oyun hesabına sahip olmayan ve Platform(lar)a ortak tarafından sağlanan Takip linki aracılığıyla erişen ve hesaplarını usulüne uygun şekilde kaydeden müşterilerdir.
Gerçek Para Oyuncuları:Gerçek Paralı Oyuncular: Oyuncu hesabına en az minimum yatırım miktarına eşdeğer miktarda gerçek para transferi yapan ve Platform(lar)da en az bir gerçek parayla bahis yapan Yeni Müşterilerdir.
Alt Ortaklar (Sub-Affiliates): Ana Ortak tarafından bir alt takip linki aracılığıyla Programa dahil edilmiş ve bu sözleşmeyi imzalamış olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir. Yönlendiren Ana Ortak ise kendisine bağlı alt ortaklardan komisyon kazanır.
Takip Linki: Ortakların Platform(lar)a getirdiği Yeni Müşterileri takip etmek ve kaydetmek için kişiye mahsus oluşturulan ve bazı kampanyalar için ise özel oluşturulan bağlantılardır.
Platform(lar) – Bitcasino.io ve/veya Sportsbet.io ve/veya Livecasino.io ve/veya Empire.io.
Oyuncu Hesabı: Bir ortağın herhangi bir komisyon alabilmesi için tanıtımını yaptığı Platform(lar)da bir Oyuncu Hesabı oluşturması ve kullanıcı adını kendi ortaklık hesabına göndermesi gerekir.
Gizlilik Politikası: Platform(lar)ın gizlilik politikaları.

Bu belge (Ortaklık Anlaşması veya Anlaşması), aşağıdakiler arasında mutabakata varılan şart ve koşulları ortaya koymaktadır:
Gray Marketing Limited (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır), Kıbrıs yasalarına göre usulüne uygun olarak kayıtlı bir şirket
ve
İlgili başvuru formunda belirtilen kişi/şirket (bundan böyle “Ortak” olarak anılacaktır), Bağlı Katılımcının Platform(lar) Ortaklık Programına (“Program”) katılmasını ve üye olmasını sağlar (Ortağın başvurusu başarılı olursa).
Platform(lar) Üyelik Programı başvurusunu doldurarak ve kayıt formundaki “Şartlar ve Koşulları kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak, Platformun sitesinde belirtilen tüm şart ve koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz.
Platformlara ilişkin olarak işbu Sözleşmenin Ek A’sında belirtilen komisyon yapıları, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu kabul edilecektir. Şunları kabul ediyorsunuz:

  1. Ortaklık Programına Katılın
  2.  Platform(lar)ın web sitelerinin ve/veya pazarlama araçlarının kullanımı.
  3.  Platformun/Platformların web sitesinden herhangi bir İştirak komisyonunun kabul edilmesinin, bu Sözleşmeyi ve burada yapılan her türlü değişikliği geri dönülemez şekilde kabul ettiğinizi teyit etmesi koşulu.
  4. Casinonun ve/veya tanıtımının yasak olduğu herhangi bir yargı bölgesinin hedeflenmesine izin vermemek.
    Bu nedenle, Platformun/Platformların şartlarına ve ayrıca Platformun/Platformların Genel Hüküm ve Koşullarına ve Gizlilik Politikasına ve ayrıca ileri sürülen diğer kural ve/veya yönergelere sürekli olarak uymakla yükümlüsünüz. zamandan zamana. Şirket ile sizin aranızdaki Sözleşme, Ortaklık Programı başvurusunun tarafımızdan onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
1.GENEL KAPSAM VE AMAÇ

1.1. Ortak, internette bir veya daha fazla web sitesini (toplu olarak Ortak Web Sitesi olarak anılacaktır) sürdürmekte ve işletmektedir ve/veya potansiyel müşterileri bize diğer kanallar aracılığıyla yönlendirmektedir.
1.2. Bu Sözleşme, Platformun/Platformların Ortak tarafından tanıtımına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler; burada, Platforma/Platformlara gönderilen trafiğe ve şartlara bağlı olarak Ortağa bu Sözleşmede tanımlandığı şekilde bir komisyon ödenecektir. bu anlaşma.
1.3. Net Oyun Geliri teriminin tanımı yukarıda tanımlarda verilmiştir. Gelecekte tarafımızdan başka bir ürün veya ürün grubunun piyasaya sürülmesi durumunda Şirket, her ürün için Net Oyun Geliri teriminin ayrı bir tanımını kullanma hakkını saklı tutar.

2. ORTAKLIĞIN KABUL EDİLMESİ

2.1. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Ortaklık Programı başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.

3. HAK KAZANMA KOŞULLARI

3.1. Ortak işbu belgeyle şunları garanti eder:
a) Sözleşmeyi kabul etmek ve Sözleşmeye girmek için geçerli yargı alanında reşit olmak.
b) Bağlayıcı Anlaşmalar yapmaya yetkili ve usulüne uygun olarak yetkilidir.
c) Platformun/Platformların Sözleşme hükümlerine uygun olarak pazarlanması, tanıtılması ve reklamının yapılmasına ilişkin tüm hakların, lisansların ve izinlerin sahibidir.
d) Platform(lar)ın tanıtımıyla bağlantılı olarak geçerli tüm kurallara, kanunlara ve düzenlemelere uyacaktır.
e) Sözleşme şartlarını tamamen anlar ve kabul eder.

4. ŞİRKETİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Şirket, Şirketin uygun ve ihtiyaç duyduğu şekilde, Takip Linkinin uygulanması için gerekli tüm bilgileri ve pazarlama materyallerini Ortağa sağlayacaktır.
4.2. Şirket, Ortak tarafından yönlendirilen tüm müşterilere benzersiz bir takip kimlik kodu atayacaktır. Şirket, takip linkleri aracılığıyla oluşturulan Net Oyun Gelirini hesaplayacak, Net Oyun Gelirini ve bağlantı aracılığıyla kazanılan Ortaklık komisyonunun toplam tutarını kaydedecek, Ortağa komisyon istatistiklerini sağlayacak ve işiyle ilgili tüm müşteri hizmetlerini yönetecektir.
4.3. Şirket, Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, Ortak tarafından oluşturulan trafik üzerinden, Ortağa atanan komisyon planına bağlı olarak Ortağa ödenmesi gereken tutarı ödeyecektir.
4.4. Şirket, Ortak Hesap(lar)ı dondurma veya kapatma hakkını saklı tutar. Şirketin bu Sözleşme kapsamında sahip olabileceği diğer haklara ek olarak Şirket aşağıdaki haklarını saklı tutar:
a) Ortağın Sözleşme koşullarını ihlal ettiğinden şüphelenmek için herhangi bir nedenin olması durumunda, Ortağın Hesap(lar)ı bloke edilebilir ve soruşturma süresi boyunca ödemeler dondurulabilir. Soruşturma sonucunda Anlaşmanın ihlal edildiği ortaya çıkarsa Şirket, Ortağın komisyonunu durdurma hakkını saklı tutar;
b) Şirketin yegane görüşüne göre politikamıza uymanın ve/veya Şirketin veya Şirketin web sitesinin çıkarlarını korumanın gerekli olduğu durumlarda herhangi bir Bağlı Kuruluşun hesabını/hesaplarını kapatmak. Ortak Sözleşmeyi ihlal ederse Şirket, Ortağın hesap(lar)ını kapatmanın yanı sıra çıkarlarını korumak için yasa kapsamında başka adımlar da atabilir;
c) İş ortağının Partner.io personelini fiziksel zarar vermekle tehdit ettiği durumlarda, İş Ortağı hesap(lar)ı için Sözleşmeyi feshedebilir. Hiçbir koşulda Şirket, Ortağa verilecek nihai kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz.
d) Şirket, Ortağın, Ortağın web sitesindeki kuralları ihlal ettiğinden şüphelenmesi durumunda, Ortağın veya oyuncunun Platform(lar)daki hesapları hakkında dahili bir soruşturma başlatma hakkını saklı tutar.

5. ORTAĞIN SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Ortak, bu sözleşmeyle şunları garanti eder:
a) Tarafların faydasını en üst düzeye çıkarmak amacıyla Platformun/Platformların mümkün olduğunca geniş çapta aktif ve etkili bir şekilde reklamını, pazarlamasını ve tanıtımını yapmak için elinden gelen çabayı göstermek ve Şirket’in zaman içinde ortaya çıkabilecek yönergelerine uymak zamana ve/veya çevrimiçi yayınlanmak üzere.
b) Maliyeti ve masrafları kendisine ait olmak üzere potansiyel oyuncuları Platform(lar)a pazarlamak ve yönlendirmek. Ortak, pazarlama faaliyetlerinin dağıtımından, içeriğinden ve şekillerinden tek başına sorumlu olacaktır. Ortağın tüm pazarlama faaliyetleri profesyonel, uygun, yürürlükteki kanunlara uygun ve Sözleşmeye uygun olmalıdır.
c) Yalnızca Ortaklık Programı kapsamında sağlanan takip linkini veya bonus kodunu kullanmak, aksi takdirde Şirket tarafından kayıt ve satış muhasebesinin düzgün yapılacağı konusunda hiçbir garanti verilemez. Ayrıca, Şirketten önceden yazılı izin alınmaksızın herhangi bir bağlantıyı veya pazarlama materyalini hiçbir şekilde değiştirmemek veya tadil etmemeyi taahhüt etmiş sayılır.
d) Ortaklık sitesinin geliştirilmesinden, işletilmesinden ve bakımından ve ayrıca Ortaklık web sitesinde görünen tüm materyallerden sorumlu tutulur.
e) İftira niteliğinde, ayrımcı, müstehcen, hukuka aykırı veya başka bir şekilde uygunsuz olan veya cinsel içerikli, pornografik, müstehcen veya grafiksel şiddet içeren materyaller içeren herhangi bir eylemde bulunmayacağını.
f) Yasal kumar oynama yaşının altındaki kişileri aktif olarak hedef almayacağını.
g) Kumarın ve tanıtımının yasa dışı olduğu herhangi bir yetki alanını aktif olarak hedef almayacağını.
h) Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, yasa dışı veya dolandırıcılık faaliyeti yoluyla Platforma trafik oluşturmayacağını:
I. Spam gönderimi.
II. Yanlış meta etiketleri.
III. Kendi kişisel kullanımı ve/veya akrabalarının, arkadaşlarının, çalışanlarının veya diğer üçüncü şahısların kullanımı için oyuncu olarak kayıt olmak veya takipçisi/takipçileri aracılığıyla herhangi bir Ortak Hesabına doğrudan veya dolaylı olarak para yatırmak veya başka bir şekilde ödenecek komisyonu yapay olarak artırmak veya Şirketi başka bir şekilde dolandırmak, bu hükmün ihlali doğrudan ihlali olarak değerlendirilir ve dolandırıcılık sayılır.
i) Bağlı Şirket sitesini, Şirket ile herhangi bir karıştırılma riski yaratacak veya sözleşme tarafının Ortak Sitesinin kısmen veya tamamen Şirket kaynaklı olduğu izlenimini uyandıracak şekilde sunmayacağını taahhüt eder. Bu madde, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube, Discord veya gelecekteki herhangi bir sosyal medya platformu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm sosyal medya platformları için geçerlidir.
j) Şirket tarafından iletilen ve/veya Ortaklık Programı aracılığıyla çevrimiçi olarak kullanıma sunulan pazarlama materyallerine halel getirmeksizin, Ortak, Şirket bu tür bir kullanıma yazılı olarak izin vermedikçe Platformu/Platformları veya diğer şartları, ticari markaları ve Şirkete ait diğer fikri mülkiyet haklarını kullanamaz.
k) Platform(lar)ın bir parçasını oluşturan veya oluşturduğu kabul edilebilecek herhangi bir isim, kelime ve kelime öbeği içeren herhangi bir alan adı satın almayacağını veya Platform(lar)ın bir parçası olan herhangi bir isim, kelime ve kelime öbeği içeren herhangi bir anahtar kelime veya anahtar kelime öbeği için teklif vermeyeceğini, veya herhangi bir tıklama başına ödeme (PPC) arama motorunda herhangi bir biçimde Platformun/Platformların bir parçasını oluşturduğu kabul edilebilir.
l) Müşterilere önceden izin alınmadan Komisyon İadesi, Nakit İadesi, Teşvik verilemez veya bonus programları uygulanamaz.

6. FAAL OLMAYAN ORTAKLAR

6.1 Bir bağlı kuruluş, birbirini takip eden altı (6) takvim ayı boyunca herhangi bir FTD oluşturamadığı takdirde faal olmayan hesap olarak kabul edilecektir.
6.2 Bir ortağın faal olmayan olarak sınıflandırılması durumunda, ortağın komisyon yapısı, daha önce yönlendirdiği aktif oyunculardan %5’lik sabit bir gelir payı oranına göre ayarlanacaktır. Bu oran, aşağıdaki 6.3 maddesinde tanımlandığı gibi, ortaklık yeniden aktif hale gelene kadar geçerli olacaktır.
6.3 Faal olmayan bağlı kuruluş, hareketsiz olarak sınıflandırıldıktan sonra herhangi bir zamanda en az bir (1) FTD üretirse, derhal yeniden faal statüye kavuşmuş olur. Bağlı kuruluş tekrar aktif hale geldiğinde, faal olmayan olarak sınıflandırılmadan önce başlangıçta atandıkları komisyon planına geri döneceklerdir.

7. ALT ORTAKLAR

7.1 Alt Ortak, sizin tarafınızdan Şirkete yönlendirilen ve bir Bağlı Kuruluş ile aynı niteliklere sahip olan bir bağlı kuruluştur. Alt Ortak(lar)ın Alt Ortak yönlendirme linklerinizden birini kullanarak kaydolması koşuluyla tüm bu Alt Ortaklar, Ortak hesabınıza bağlanacaktır (ve siz Ana Ortak olarak kabul edilecektir). Ana Affiliate olabilmek için, Ortağın bir talep göndermesi ve Şirketten onay alması gerekir, daha sonra Master Affiliate’e bir yönlendirme linki sağlanır.
7.2 Bir Alt Ortak olabilmek için, bir ortağın kendisine sağlanan Alt Ortak yönlendirme linkiı kullanarak Ortaklık Programına kaydolması gerekir. Bir Alt Ortak kaydının uygun şekilde tamamlanmasını sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Herhangi bir adımın doğru şekilde tamamlanmaması durumunda Alt Ortak size bağlanamayabilir.
7.3 Bize başarıyla yönlendirdiğiniz her Alt Ortak tarafından oluşturulan Alt Ortak komisyonunun %5’ini kazanacaksınız. Şirket, herhangi bir zamanda komisyon ücretlerinden herhangi birini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bir Alt Ortak tarafından olumsuz bir aktarım olması durumunda, Ana Ortak da olumsuz aktarımı devralacaktır.
7.4 Şirket, Alt Ortak hesabında herhangi bir şüpheli faaliyetten şüphelenirsek, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sizin tarafınızdan bize yönlendirilen herhangi bir Alt Ortağı soruşturma hakkını saklı tutar. Tarafınızca bize yönlendirilen bir Alt Bağlı Kuruluşun Dolandırıcılık, Spam ile iştigal ettiği veya bunlarla ilgili olduğu ya da Sözleşmenin şart ve koşullarından herhangi birini ihlal ettiği tespit edilirse Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, o Alt Ortakla ilgili tüm Alt Ortak komisyon ödemelerini tarafınıza ödememe ve uygun görülmesi halinde hesabı askıya alma, dondurma ve el koyma hakkını saklı tutar.
7.5 Herhangi bir Alt Ortak, Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olacaktır ve siz, söz konusu Alt Bağlının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda bize karşı sorumlu olacaksınız.
7.6 Şirket, Ana Ortak ile Alt Ortak arasında meydana gelen anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere herhangi bir doğrudan müzakereden sorumlu değildir. Bir Ana Ortak ile Alt Ortak arasındaki iletişime ilişkin tüm sorumluluk Ana Ortak ve Alt Ortağa aittir.

8. ÖDEME

8.1. Şirket, Ortak web sitesi ve/veya başka bir kanal tarafından yönlendirilen Gerçek Paralı Oyunculardan elde edilen Net Oyun Gelirine dayalı olarak Ortağa bir komisyon ödemeyi kabul eder. Komisyona katma değer vergisinin veya varsa diğer vergilerin dahil olduğu kabul edilecektir.
8.2. Komisyon, Platformun/Platformların komisyon yapısında (Ek A) belirtilenlere uygun olarak Net Oyun Geliri olsun veya olmasın, kararlaştırılan komisyon modelinin bir yüzdesi olacaktır (Sözleşmenin 22. maddesinde belirtildiği gibi). Belirli bir ürün için aşağıdaki Sözleşme veya nitelikli FTD başına bir CPA.
8.3. Komisyon her ayın sonunda hesaplanır ve ödenmesi gereken tutarın 100 USDT’yi aşması durumunda ödemeler her takvim ayının 8’inci iş gününde yapılır. Ödenmesi gereken bakiyenin asgari eşiğin altında olması halinde, bir sonraki aya devredilecek ve asgari sınırın toplu olarak aşılması halinde ödenecektir. Komisyon oranı, madde 22 ve Ek A’daki komisyon yapısında açıklandığı gibi önceki ayın performansına göre tanımlanır.
8.4. Komisyon ödemesi yalnızca Ortak bakiyesinin pozitif olması durumunda yapılacaktır. Kullanıcının oyunlardaki performansı nedeniyle bakiyenin eksi olması durumunda bakiye bir sonraki aya devredilecektir. Gelecek aya ait gelirin pozitif olması ve önceki aya devreden negatif devreyi karşılaması durumunda ödeme yapılacaktır. Bu yönteme negatif aktarım denir.
8.5. Komisyon ödemeleri, Platformun/Platformların şartlarına bağlı olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ortaklara istenen para biriminde yapılacaktır. Komisyonun hesaplanmasında bir hata yapılması durumunda Şirket, herhangi bir zamanda böyle bir hesaplamayı düzeltme hakkını saklı tutar ve takvim ayının 15’inci iş gününe kadar Ortaktan eksik ödemeyi ödeyecek veya fazla ödemeyi geri talep edecektir. Ödemenin Ortağa takvim ayının 15. iş gününe kadar yapılmaması halinde, komisyonun tamamı ancak Ortak gerekli tüm bilgileri Şirkete sağladığında bir sonraki ay içinde ödenecektir.
8.6. Ortak tarafından ödemenin kabul edilmesi, belirtilen süre boyunca vadesi gelen bakiyenin tam ve nihai olarak ödenmesi anlamına gelecektir.
8.7. Eğer Ortak, bildirildiği gibi ödenmesi gereken bakiye konusunda aynı fikirde değilse, yedi (7) gün içinde Şirkete affiliates@partners.io adresine bir e-posta gönderecek ve anlaşmazlığın nedenlerini belirtecektir. Belirtilen süre içerisinde bir e-postanın gönderilmemesi, belirtilen süre için ödenmesi gereken bakiyenin geri alınamaz bir şekilde kabul edildiği olarak kabul edilecektir.
8.8. Şirket, ilgili işlemlerin Sözleşme hükümlerine uygunluğunu araştırıp doğrularken, herhangi bir bakiyenin Ortağa ödenmesini altmış (60) güne kadar erteleyebilir.
8.9. Oluşturulan trafiğin yasa dışı olması veya Sözleşme şartlarının herhangi bir hükmüne aykırı olması durumunda herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
8.10. Ortak, hileli veya tahrif edilmiş işlemlere dayalı olarak alınan tüm komisyonları ve ayrıca Ortağa karşı açılabilecek yasal nedenler veya davalardan kaynaklanan tüm masrafları kanunun izin verdiği ölçüde iade etmeyi kabul eder.
8.11. Açıklık getirmek adına, taraflar, işbu Sözleşmenin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmesi durumunda, halihazırda vadesi gelen ödemelerin (kazanılmış ve ödenmemiş komisyonlar) ödenmesi koşuluyla, Ortağın artık Şirketten herhangi bir ödeme alma hakkına sahip olmayacağını özellikle kabul etmektedir. ödendi.
8.12. Tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak, Ortağa komisyon yapısını yeniden yapılandırma fırsatı verilebilir. Alternatif gelir kaynaklarına örnek olarak Edinme Başına Maliyet (EBM) modülü verilebilir. Şirket, Ortağa yalnızca tek tip gelir yapısının uygulanabileceğini, iki farklı gelir yapısının bir arada bulunmasının mümkün olmayacağını beyan eder. Bu nedenle, bir Ortak, Şirketin işbu Sözleşmenin 22. maddesinde özetlenen standart komisyon yapısından farklı bir gelir yapısı teklifini kabul etmeyi seçtiğinde, Ortak, önerilen yeni gelir yapısının kendi gelir yapısının yerine geçeceğinin bilincindedir ve bu belgeyle kabul ve anlamaktadır. mevcut komisyon yapısının tamamı. Yukarıdakilere bakılmaksızın, İş Ortağının Sözleşme kapsamında üstlendiği tüm yükümlülükler, İşbu Sözleşmenin içerdiği şartlara uygun olarak, Sözleşmenin feshine kadar ve sonrasında Ortak için geçerli olmaya devam edecektir.
8.13. Ortak, Ortak tarafından herhangi bir vergi dairesine, daireye veya diğer yetkili kuruluşa (varsa) yerel ve yurt dışında ödenecek veya ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, harç ve diğer paraların ödenmesinden münhasıran sorumlu olacaktır. Bu Anlaşma kapsamında oluşturulan komisyonun sonucu. Şirket, Ortak tarafından ödenmemiş ancak ödenmesi gereken tutarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve Ortak, bu bağlamda Şirketi tazmin eder.

9. SÖZLEŞMEYİ SONLANDIRMA

9.1. Bu Sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından diğer tarafa otuz (30) günlük yazılı bildirimde bulunularak feshedilebilir. Yazılı bildirim, affiliates@partners.io adresine e-posta yoluyla yapılabilir.
9.2. Akit taraflar, Sözleşmenin feshi üzerine aşağıdaki hususları kabul ederler:
a) Ortak, Platform(lar)a ilişkin tüm referansları Ortak web sitesinden ve/veya diğer pazarlama kanallarından ve iletişimlerinden, iletişimlerin ticari olup olmadığına bakılmaksızın kaldırmalıdır.
b) Anlaşma kapsamında Ortağa verilen tüm haklar ve lisanslar derhal feshedilecek ve tüm haklar ilgili lisans verenlere geri dönecek ve Ortak, Şirkete ait tüm ticari markaları, hizmet markalarını, logoları ve diğer tanımları kullanmayı bırakacaktır.
c) Ortak, fesih tarihinden itibaren yalnızca kazanılmış ve ödenmemiş komisyonlara hak kazanacaktır; ancak Şirketin, doğru tutarın ödendiğinden emin olmak için Ortağa nihai ödemeyi makul bir süre bekletilmesi şartıyla. Ortak, bu fesih tarihinden sonra komisyon kazanmaya veya almaya hak kazanamayacaktır.
d) Sözleşmenin, Ortağın 4.4.(b) maddesini ihlal etmesi nedeniyle Şirket tarafından feshedilmesi halinde, Şirket, ortaya çıkabilecek herhangi bir tazminat talebi için teminat olarak, Ortağın fesih tarihi itibarıyla kazandığı ancak ödenmemiş komisyonlarını alıkoyma hakkına sahip olacaktır. böyle bir ihlalden. Ayrıca, Ortak tarafından Sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali nedeniyle Şirket tarafından fesih yapılmasının bir bildirim süresi gerektirmeyeceği ve bu tür bir fesih, Şirket tarafından Ortağa basit bir bildirimde bulunulması üzerine derhal geçerlilik kazanacağı belirtilmektedir.
e) Ortak, kendisinin mülkiyetinde, gözetiminde ve kontrolünde bulunan her türlü gizli bilgiyi (ve bunların tüm kopyalarını ve türevlerini) içeren orijinal veri öğelerini Şirkete iade etmeli veya aynı bilgileri içeren tüm kopyaları veya elektronik form veri kaplarını kalıcı olarak silmelidir.
f) Ortak, doğası gereği fesihten sonra da devam edecek yükümlülükler haricinde, Şirketi söz konusu fesih tarihinden sonra ortaya çıkan veya ortaya çıkan tüm yükümlülük ve yükümlülüklerden ibra edecektir. Fesih, Ortağı, fesihten önce meydana gelen Sözleşmenin herhangi bir ihlalinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan ve/veya ihlal Sözleşmenin feshinden sonra herhangi bir zamanda ortaya çıksa bile, gizli bilgilerin herhangi bir ihlalinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan kurtarmaz. Ortağın Şirkete karşı gizlilik yükümlülüğü bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

10. TAAHHÜTLER

10.1. Ortak, internet kullanımının riskinin kendisine ait olduğunu ve bu Ortaklık Programının, açık veya zımni olsa bile, hiçbir garanti veya koşul olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” sağlandığını açıkça beyan ve kabul eder. Bağlı Kuruluş web sitesine belirli bir zamanda veya belirli bir konumda erişimi mümkün kılacağına dair hiçbir garanti verilmemektedir.
10.2. Şirket hiçbir durumda Platformun sitelerindeki arızalar, gecikmeler veya kesintilerden kaynaklanan herhangi bir yanlışlık, hata veya ihmal veya kayıp, yaralanma veya hasardan dolayı Ortağa veya başka birine karşı sorumlu tutulamaz.

11. TAZMİNATLAR

11.1. Ortak, Şirketi ve bağlı şirketlerini, haleflerini, memurlarını, çalışanlarını, acenteleri, yöneticilerini, hissedarlarını ve avukatlarını, makul avukatlar ve uzmanlar da dahil olmak üzere her türlü talep ve yükümlülüklere karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul eder. Aşağıdaki durumlardan birinde ise tazminat ödemeyi önceden kabul etmiş sayılır:
a) Ortağın Sözleşme kapsamındaki beyanlarının, garantilerinin veya taahhütlerinin herhangi bir şekilde ihlal etmesi.
b) Ortağın pazarlama materyallerini istismar etmesi (veya kötüye kullanması).
c) Ortağın kullanıcı adı ve şifresi altında gerçekleştirilen tüm aykırı davranış ve faaliyetler.
d) Ortağın sitesinde veya verilerinin bir parçası olarak yer alan her türlü karalayıcı, iftira niteliğinde veya yasa dışı görsel materyal.
e) Ortağın sitesinin veya verilerinin, herhangi bir üçüncü tarafın patentini, telif hakkını, ticari markasını veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmesi.
f) Ortağın sitesine veya verilerine üçüncü tarafların erişimi veya kullanımı.
g) Ortağın sitesi ile ilgili herhangi bir şüpheli durum veya iddia.
h) Sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali.
11.2. Şirket, masrafları kendisine ait olmak üzere herhangi bir konunun savunmasına katılma hakkını da ayrıca saklı tutar.

12. ŞİRKETİN HAKLARI

12.1. Şirket politikasını uygularken şirketin çıkarlarını korumak adına gerekli olması halinde, herhangi bir oyuncuyu reddetme veya oyuncunun hesabını kapatma hakkını saklı tutar.
12.2. Şirket, kanuna, kendi politikasına, Genel Şartlar ve Koşullara veya Gizlilik Politikasına, Anlaşmaya uymak ve/veya kendi çıkarlarını korumak adına herhangi bir başvuruyu reddedebilir ve/veya herhangi bir Bağlı Kuruluşun Hesabını kapatabilir. Ortak, Anlaşmayı veya Şirketin şartlarını veya diğer kuralları, politikaları ve yönergeleri ihlal ederse, Şirket, Ortak Hesabını kapatmanın yanı sıra çıkarlarını korumak adına yasal olarak başka adımlar da atabilir.

13. GEÇERLİ KANUN VE YARGI ALANLARI

13.1. Bu Sözleşme, Curacao yasalarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşmenin şartlarıyla ilgili herhangi bir dava veya anlaşmazlık olursa yasal işlemler Curacao yasalarına göre atılmalıdır ve Ortak, Curacao hukuk mahkemelerinin yargı yetkisini nihai merci olarak kabul eder.
13.2. Platformun sitesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, ihtilaf veya konu Curacao yasalarına uygun olarak değerlendirilir. Platformun sitesiyle ilgili herhangi bir dava Curacao mahkemelerinde işleme alınır ve Ortak, Curacao mahkemelerinin yargı yetkisini kati suretle kabul etmiş sayılır:

14. DEVİR

14.1. Ortak, Şirketin önceden yazılı onayını almadan, yeniden yapılandırma yoluyla veya başka bir şekilde Sözleşmeyi devredemez. Ortağın başka bir Platformun/Platformların İştirakinin kontrolünü ele geçirmesi veya başka bir şekilde ele geçirmesi durumunda, Ortaklık Hesapları bireysel şartlara göre birlikte var olacaktır.
14.2. Şirket, Sözleşmeyi, yeniden yapılandırarak veya başka şekilde, herhangi bir zamanda, Ortaklığın önceden onayını almaksızın devredebilir.
14.3 Şirket, bir Bağlı Kuruluşun Bağlı Kuruluş işletmesini üçüncü bir tarafa satmak isteyebileceğinin bilincindedir. Şirket, bir Bağlı Kuruluşun, Şirketin bağlı kuruluşlarının kişisel niteliklerinin, dürüstlüğünün ve geçmişinin, Şirketin bir kişiyi Ortaklık Programına Ortak olarak kabul etme kararı için hayati önem taşıdığını tanımasını ve bunlara saygı duymasını gerektirir.
14.4 Bir Bağlı Kuruluş, Bağlı Şirketinin hisselerini veya varlıklarını üçüncü bir tarafa satmak veya başka bir şekilde elden çıkarmak isterse (veya üçüncü bir tarafla, bağlı kuruluşunun kontrolünde etkili bir değişiklikle sonuçlanacak benzer nitelikte herhangi bir işlem yapmak isterse) Satış, elden çıkarma veya devri tamamlamadan önce, Bağlı Kuruluşun aşağıdakileri yapması istenecektir:
14.4.1 Şirkete bu niyetini en az 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirin, aynı zamanda Şirketin talep edebileceği ayrıntıları sağlayın (bunlar, satış yapan Bağlı Kuruluşun Bağlı Kuruluş Kimliğini ve satış yapan Bağlı Kuruluşun tüm ayrıntılarını içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde) amaçlanan alıcıya (banka bilgileri ve halihazırda Ortaklık Programının bir İştiraki ise, Bağlı Kuruluş Kimliği dahil) ve Şirkete, satış tamamlandıktan sonra satış Ortakları Komisyonunu ödemesi için geri alınamaz bir onay ve yetki verin. alıcı;
14.4.2 Şirketin söz konusu alıcıyı Ortaklık Programının bir İştiraki olarak onaylaması ve söz konusu alıcının, Şirketin onayına bağlı olarak (Şirketin kendi takdirine bağlı olarak) Ortaklık Programına katılması koşuluyla, satış sözleşmesini askıya alma koşuluna tabi tutmak.
14.5 Her halükarda Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Ortaklık Programının bir bağlı kuruluşu olarak, Ortaklığın işinin hedeflenen alıcısını reddetme hakkını saklı tutar ve bu durumda bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir.
14.6 Ortağın vefat etmesi durumunda bu Sözleşme derhal feshedilecektir.

15. DEĞİŞMEZLİK

15.1.Şirketin, Ortağın Sözleşme şartlarına uymasını uygulamadaki başarısızlığı, Şirketin söz konusu şartları herhangi bir zamanda uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

16. MÜCBİR SEBEP

16.1. İş anlaşmazlıkları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu gecikme veya başarısızlığın, söz konusu tarafın makul kontrolü dışındaki bir nedenden kaynaklanması ve söz konusu tarafın hatası olmaması halinde, taraflardan hiçbiri, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedeki herhangi bir gecikme veya başarısızlıktan dolayı diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. grevler, endüstriyel karışıklıklar, doğal afetler, terör eylemleri, su baskını, yıldırım, elektrik şebekesi veya iletişim arızaları, depremler veya diğer kayıplar. Mücbir sebep olayının meydana gelmesi halinde, ifa etmeyen taraf, mücbir sebep olayının engellendiği ölçüde, ifadan engellenen her türlü ifadan muaf tutulur. Ancak mücbir sebep olayının otuz (30) günü aşan bir süre boyunca devam etmesi durumunda taraflardan herhangi biri ön bildirimde bulunmaksızın feshedebilir.

17. TARAFLARIN İLİŞKİLERİ

17.1. Sözleşmede yer alan hiçbir husus veya sözleşme taraflarından herhangi biri tarafından gerçekleştirilen hiç bir eylem, taraflardan birinin (veya söz konusu tarafın çalışanlarının, temsilcilerinin veya temsilcilerinin) diğer tarafın çalışanı veya yasal temsilcisi olduğu anlamına gelmez; Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, girişim, birlik veya sendikasyon oluşturmayacak veya taraflardan herhangi biri adına herhangi bir anlaşma veya taahhütte bulunma (veya herhangi bir yükümlülük getirme) konusunda açık veya zımni herhangi bir hak veya yetki verilmez.

18. BÖLÜNEBİLİRLİK/FERAGAT

18.1. Mümkün olduğu sürece, Sözleşmenin her bir hükmü yürürlükteki yasalara göre etkili ve geçerli olacak şekilde yorumlanacaktır; ancak Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir açıdan geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda söz konusu hüküm geçersiz olacaktır. Sözleşmenin geri kalanını geçersiz saymaksızın yalnızca söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık ölçüsünde bu işlem gerçekleştirilebilir. Herhangi bir davranışın uygulanmasından veya herhangi bir hakkın uygulanmamasından dolayı hiçbir feragat ima edilmeyecektir ve bu feragatin geçerli olabilmesi için beyanatın yazılı yapılması gerekir.

19. GİZLİLİK

19.1. Ticari ve finansal bilgiler, müşteri ve alıcı listeleri ile fiyat ve satış bilgileri ve ürünler, kayıtlar, operasyonlar, iş planları, süreçler, ürün bilgileri, iş bilgisi veya mantığı ile ilgili her türlü bilgi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler Şirket oyuncularının ticari sırları, pazar fırsatları, Ortaklık Ağı, Ortaklık Programı, Alt Ortaklar ve kişisel verileri gizli tutulacaktır. Bu bilgiler, Şirketin önceden açık ve yazılı izni alınmadıkça, kendi ticari veya başka amaçlarla kullanılmamalı veya doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişiye veya üçüncü tarafa ifşa edilmemelidir. Bu hüküm Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.
19.2. Ortak, gizli bilgileri Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder.

20. SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

20.1. Şirket, Anlaşmada belirtilen şartlara tabi olarak, Ortağa herhangi bir önceden bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Anlaşmanın hükümlerinden herhangi birini tadil etme, tadil etme, silme veya ekleme yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler Platform(lar)da yayınlanacaktır.
20.2. Sözleşmenin tercüme edilmiş versiyonlarının anlamları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

21. TİCARİ MARKA DEĞERLERİ

21.1. Sözleşmede yer alan hiçbir şey, taraflara diğer tarafın ticari markaları, ticari adları, hizmet markaları veya diğer fikri mülkiyet hakları (“Markalar” olarak anılacaktır) üzerinde herhangi bir hak, unvan veya menfaat vermez. Dönem boyunca veya sonrasında hiçbir taraf, diğer tarafın veya diğer tarafın şirketler grubu içindeki herhangi bir şirketin Markalarını sorgulamaya veya itiraz etmeye veya başkalarının Markalara itiraz etmesine veya tescil etmesine veya tescil ettirme girişiminde bulunmasına izin vermeyecek veya buna izin vermeyecektir. Ancak taraflardan hiçbiri, diğer tarafa veya diğer tarafın şirketler grubu içinde yer alan herhangi bir şirkete ait olan herhangi bir Markaya temel olarak benzeyen ve/veya kafa karıştıracak derecede benzeyen herhangi bir Markayı tescil ettirmeyecek veya tescil ettirmeye çalışmayacaktır.

22. KOMİSYON YAPISI

Komisyonlar, nitelikli FTD’lerin Net Oyun Geliri veya EBM’sinin bir yüzdesi olarak ödenir. Platformların tam komisyon yapısı, bu sözleşmenin bir parçası olan Ek A’dan görülebilir.

Ek A –
Komisyonlar Net Oyun Gelirinin bir yüzdesi olarak ödenir. Kesin komisyon yapısı şu şekildedir:

Bitcasino.io Komisyonları
Seviye 1 = %25 komisyon almak için 1-5 FTD gerekir
Seviye 2 = %30 komisyon almak için 6 –15 FTD gerekir
Seviye 3 = %35 komisyon almak için 16–30 FTD gerekir
Seviye 4 = %40 komisyon almak için 31–50 FTD gerekir
Seviye 5 = %45 komisyon almak için 51 veya daha fazla FTD gerekir

Sportsbet.io Komisyonları
Seviye 1 = %25 komisyon almak için 1-15 FTD gerekir
Seviye 2 = %30 komisyon almak için 16-40 FTD gerekir
Seviye 3 = %35 komisyon almak için 41 veya daha fazla FTD gerekir

Livecasino.io Komisyonları
Seviye 1 = %25 komisyon almak için 1-5 FTD gerekir
Seviye 2 =%30 komisyon almak için 6 –15 FTD gerekir
Seviye 3 = %35 komisyon almak için 16–30 FTD gerekir
Seviye 4 = %40 komisyon almak için 31–50 FTD gerekir
Seviye 5 = %45 komisyon almak için 51 veya daha fazla FTD gerekir

Empire.io Commissions
Tier 1 = %20 komisyon almak için 1-20 FTD gerekir
Tier 2 = %25 komisyon almak için 21-50 FTD gerekir
Tier 3 = %30 komisyon almak için 51 –100 FTD gerekir
Tier 4 = %35 komisyon almak için 101–200 FTD gerekir
Tier 5 = %40 komisyon almak için 201–300 FTD gerekir
Tier 6 = %45 komisyon almak için 301-500 FTD gerekir
Tier 7 = %50 komisyon almak için 501 veya daha fazla FTD gerekir